Algemene Voorwaarden van Besti Vinur Horsemanship

Algemene Voorwaarden, Buitenritten, lessen en training

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich op de terreinen van Besti Vinur bevindt. Het staat in het teken van het welzijn van onze dieren en gasten en dient ervoor het verblijf zo plezierig, veilig en duidelijk mogelijk te maken.

Definities:

Besti Vinur: de eigenaar en medewerkers van Besti Vinur.

Gast /Klant: elke persoon die op het terrein van Besti Vinur te gast is en eventueel deelneemt aan een rit.

Algemeen:

 • Aanwijzingen van de eigenaar of medewerker van Besti Vinur dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Paard, ruiter en gast zijn bij Besti Vinur op eigen risico.
 • Het is altijd verplicht om te paard veiligheidshelm, rijlaarzen of geschikte rijschoenen (Jodphurs + Chaps) met hak te dragen.
 • Elk paard dat aanwezig is op het terrein van Besti Vinur dient aantoonbaar jaarlijks ingeënt te zijn tegen influenza. Dit moet vermeld staan in het paardenpaspoort.
 • Als een paard uit een omgeving komt waar ziekte heerst of heeft geheerst is de eigenaar verplicht dit te melden.
 • Rijlessen moeten minimaal 24 uur voor aanvang worden afgezegd. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten doorberekend. Dit geldt ook bij ziekte van de ruiter.
 • Besti Vinur heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 • Besti Vinur en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Het stallen en/of achterlaten van eigendommen komt volledig voor eigen risico voor de Klant.
 • De gevonden voorwerpen worden 2 weken bewaard, daarna wordt het weggegooid.
 • Het is niet toegestaan paarden te voeren zonder eerst toestemming te vragen.
 • De Klant die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, ruiterkampen of anderszins onderbegeleiding van Besti Vinur een paard van Besti Vinur berijdt en/of begeleidt en/of africht, althans op- en afzadelt en/of verzorgt in de ruimste zin des woords, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de risico’s die hieraan zijn verbonden en verklaart dat, indien het betreffende paard op welke wijze schade veroorzaakt deze voor volledige rekening komt van de Klant. Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek blijft hiermee buiten toepassing.
 • Geld dat vooruit betaald is kan niet worden teruggevraagd. Het is dus niet mogelijk om het geld van een 10 rittenkaart terug te krijgen als u de bestelde lessen niet langer wil volgen.
 • De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker/klant die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
 • Besti Vinur heeft het recht om kinderen af te wijzen (ongeacht het aantal rijlessen) als het blijkt dat ze niet bij onze paarden en/of manier van lesgeven passen. Paardrijles hoort leuk te zijn, en dit geldt ook voor onze paarden.

  Voor andere vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid of andere zaken kunt u het beste terecht bij één van onze medewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten! Wij waarderen het als problemen rechtstreeks met ons gecommuniceerd worden. Zo kunnen we problemen echt aanpakken en voorkomen dat negatieve verhalen een eigen leven gaan leiden.

Paardrijden

 • Deelname aan een les impliceert dat de Gast akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.
 • Het betreden van het terrein van Besti Vinur is op eigen risico.
 • Ouders/verzorgers van ruiters dienen hun meegebrachte kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s op een hippische accommodatie. Het is niet de bedoeling dat kinderen zelf gaan rondlopen over het terrein/stallen.
 • Deelname aan activiteiten van Besti Vinur op het terrein of elders (bijv buitenrit/evenementen) zijn op eigen risico.
 • Er dient eerst toestemming te worden gevraagd voor het meenemen van honden (of andere huisdieren), deze mogen niet los lopen. Hulphonden zijn natuurlijk welkom, breng ons a.u.b wel op de hoogte.
 • Het is niet de bedoeling dat rijbenodigdheden (zadels, hoofdstellen etc) op de grond worden gelegd. Wij willen dat er zuinig omgegaan wordt met alle spullen en dat deze op de juiste plek op de juiste manier en schoon worden teruggeplaatst. Dit betekend schoon bit, teugels ophangen. Hoes op het zadel, singel (los) op het zadel leggen.
 • Het terrein dient netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen,  gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 • Lessen dienen uiterlijk direct na afloop van de les betaald te worden.
 • Ouders en begeleiders zijn welkom in onze stallen om te assisteren bij het op- en afzadelen van de paarden en pony’s.
 • Het op- en afzadelen van onze dieren dient in alle rust te gebeuren, zonder stemverheffing, uitbundige bewegingen of overmatige fysieke dwang, vastgrijpen etc. Het slaan van de dieren is beslist niet toegestaan. Bedenk dat de manier van communiceren van paarden anders is dan mensen, dat men de signalen van de paarden moet kunnen herkennen om ermee om te gaan. Onze dieren bewegen ook tijdens het opzadelen, dat mag! Het zijn nadrukkelijk geen robots die star stil staan.
 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

Deelname aan Buitenritten

 • Deelname aan een rit impliceert dat de Gast akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.
 • Deelname aan een rit is in alle gevallen geheel voor eigen risico.
 • Ritten dienen uiterlijk direct na afloop van de rit betaald te worden.
 • Deelnemers aan een rit dienen ten minste 2 jaar rijervaring te hebben en moeten alle basisgangen goed beheersen. Besti Vinur behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren indien uit de omgang met het paard of de rijtechnische vaardigheden blijkt dat de ruiter/deelnemer onvoldoende rijervaring heeft om veilig aan een rit deel te nemen.

Lessen op Locatie

 • Tijdens instructie op locatie (grondwerkles, rijles, trailerladen enz.) wordt er alleen advies gegeven en is de instructeur niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Er wordt altijd op een paardvriendelijke manier lesgegeven maar Besti Vinur is niet aansprakelijk voor de reacties van paard en eigenaar en de gevolgen hiervan.

Foto’s en video

 

 • Op stal Besti Vinur worden regelmatig foto’s, video’s gemaakt van activiteiten (lessen, buitenritten, etc…) die gebruikt kunnen worden voor scholing, social media en promotie doeleinden. Het plaatsen van beelden zal zorgvuldig en met respect gebeuren. Indien men hier bezwaar op heeft, a.u.b. doorgeven bij personeel.
 • Het is toegestaan om foto’s of video van jezelf, of van je paard te maken voor eigen gebruik.
 • Voor het plaatsen van foto’s of video op social media dient eerst goedkeuring gevraagd te worden, indien mogelijk ter plaatse bij personeel. Anders door de foto/video via whatsapp te versturen naar de bedrijfstelefoon 06-33840505. De beelden worden dan beoordeeld, na goedkeuring mag het geplaatst worden.

 

Tot slot: Wie kiest voor de ruitersport, accepteert ook de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Een ruiter kan vallen en paarden / pony’s kunnen slaan, bokken, losbreken enz. Voor de eventuele gevolgen hiervan accepteert Besti Vinur geen enkele aansprakelijkheid. De omgang met de paarden / pony’s geschiedt volledig op eigen risico.