Duurzaam ondernemen

We genieten ontzettend van onze prachtige plek en de natuur om ons heen. In de zomer zien we regelmatig hazelwormen door het gras kronkelen. De buizerds waken vaak in een hoge eik over het land. We komen de mooiste vlinders tegen en de libellen, kikkers en salamanders zien we elke dag bij de poel. In het voorjaar plukken de vogels de haren van de paardenrug om hun nestje van te maken, de zwaluwen vliegen sierlijk over je heen en de buizerd zweeft hoog boven in de lucht. In de winter is er altijd voedsel beschikbaar voor de vogeltjes, de koolmees, pimpelmees, roodborst en mus komen regelmatig langs, maar ook het winterkoninkje komt elk jaar op bezoek. Graag vertellen we je over hoe we duurzaam ondernemen.

We genieten van de natuur om ons heen en willen dit graag zo houden. Daarom nemen we duurzame beslissingen, proberen we bij te dragen aan de biodiversiteit en blijven we, waar mogelijk, verbeteren.

Onze situatie

Om het huis ligt 3 hectare weiland. Er staan veel kruiden in en past daardoor goed bij de voedingsbehoefte van onze IJslanders. 

Wij huren 3 hectare natuurland om van te hooien. Hier worden dan ook alleen de maanden juni en september voor gebruikt zodat de vogels en insecten alle tijd hebben om gebruik te maken van de lange grassen en kruiden. Dit land is al jaren onbemest en er blijft altijd 10% staan voor de dieren. 

Daarnaast gebruiken we nog 4 hectare in de omgeving. We willen zoveel mogelijk kunnen voorzien in de natuurlijke behoeftes van de paarden. Daarom staan ze bij ons nooit op stal, kunnen ze vrij bewegen, zorgen we dat het voer en water uit elkaar staat zodat ze voldoende beweging krijgen en staan ze in kuddeverband. Onze paarden kunnen ziek worden van teveel suikers, zetmeel of eiwitten. Daarom krijgen ze voornamelijk kruidenhooi van onbemest land en geen krachtvoer.

Als je paarden hebt, is er ook mest. Wij verwarmen ons hele huis op hout en koken ook op onze speksteenkachel. Door de mest om te vormen tot briketten en ongeveer 2 maanden te laten drogen hebben we een hele mooie brandstof voor de kachel gevonden. Meestal brand een briket ongeveer een kwartier, en we hebben er best veel nodig om het huis warm te houden. Hiernaast hebben nog een pelletkachel, we hopen in de toekomst een machine aan te schaffen om ook pellets te maken van paardenmest. 

Door deze manier van energie zijn wij al sinds 2000 afgesloten van het gas. We hopen tevens binnenkort zonnepanelen aan te kunnen leggen en willen verder met het verduurzamen.

Het weiland achter ons huis gebruiken we als uitdagende plek voor de paarden maar we dragen tegelijk mee aan biodiversiteitsherstel. De achteruitgang in biodiversiteit is niet meer alleen voor natuurliefhebbers een reden tot zorg. Een robuuste, biodiverse natuur zorgt voor frisse lucht en schoon water en zorgt voor een aangenaam en gezond leefklimaat.

Zo is er een poel met een natuurlijke leemlaag. We planten verschillende bomen aan, zijn opzoek naar mooie kruiden om het landschap te verrijken. Momenteel worden er houtwallen aangelegd die als insectenhotel kunnen dienen.

Stikstof

De Universiteit van Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de stikstofuitstoot van koeien en in het weiland. Daaruit is gebleken dat het enorm omlaag gebracht kan worden als koeien meer buiten zouden staan. Hieronder een stuk van RTL nieuws:

“Die maatregelen zijn niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de portemonnee van de boer”, zegt onderzoeker Gerard Migchels van de Wageningen Universiteit. Ammoniakuitstoot ontstaat onder meer als mest en urine zich mengen. Dat gebeurt vooral in de stal, dus koeien meer buiten laten lopen vermindert deze uitstoot. En hoe meer eiwit in veevoer zit, hoe meer stikstof in de urine van de koeien terechtkomt.

Het PBL heeft onderzocht hoe boeren het beste het stikstofprobleem kunnen aanpakken. Omdat er nog niet veel onderzoek naar paarden is gedaan en het allebei om veedieren gaat is de kans groot dat de bronmaatregelen voor beide soorten effectief zal zijn. 

  • Er wordt bijna geen mest op ons land gebracht. 
  • Onze paarden staan 24/7 buiten. 
  • Ze krijgen eiwitarm hooi. 

Hieronder een stuk van het onderzoek:

Het PBL heeft in 2020 een analyse uitgevoerd van stikstofbronmaatregelen, waaronder maatregelen 

in de landbouw (Van den Born et al., 2020). In deze studie komt PBL tot de volgende schatting van 

emissiereductie door de drie bronmaatregelen in 2030: 

• Verdunnen van mest: 1,0 – 2,0 kton; 

• Vergroten weidegang: 0,2 – 0,5 kton; en

• Verlagen van het eiwitgehalte voer melkvee: 3,2 – 6,4 kton.\

De toekomst

We streven ernaar om te blijven verbeteren en meer mensen te kunnen informeren en motiveren om op een andere manier te gaan leven. Het houden van dieren kan nu juist heel nuttig zijn doordat er meer onderzoek is gedaan en we meer kennis hebben. In de toekomst willen we erg graag een Paddock Paradise aanleggen, er komt dan ook ruimte voor het planten van bedreigde bomen en planten. Naast het verschil in hoogte, kruiden en de diversiteit van het landschap zal het ook verschillende diersoorten aantrekken.

Voorbeeld: boek van Jaime Jackson.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.